Sunday, 7 December 2008

2008

“Fulgi de nea, zâmbet de copil “-Campanie pentru stringere de fonduri pentru copii din centrele de ocrotire din Bucuresti

Fundatia Heron in parteneriat cu Ministerul Internelor si Reformei Administrative, Prefectura si Primaria Generala a Capitalei, TVR , Radio Romania Actualitati si Societatea Romanca din Marea Britanie vor organiza o manifestare social culturala in data de 21 decembrie a.c. Sub genericul “FULGI DE NEA, ZAMBET DE COPIL” acest eveniment va fi gazduit de catre Centrul Cultural al Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

Cu acest prilej intentionam ca, potrivit traditiei, cu ocazia Sarbatorilor de iarna, sa oferim “un zambet” copiilor orfani sau aflati intr-o situatie sociala deosebit de precara. Printre ei se afla copii prescolari sau in primul ciclu de studii institutionalizati la Centrele sociale “Sfanta Ana” si “Sfantul Nicolae” din Capitala, precum si din scoli si gradinite aflate in cartiere defaforizate. Acestia vor fi invitati sa asiste la un spectacol de colinde si obiceiuri de iarna, sustinut de Corul de copii “Symbol” al Patriarhiei Romane, Corul de copii al al Radidifuziunii, de membri ai unor formatii artistice scolare, elevi si studenti din institutii de invatamant cu profil cultural-artistic.

Alaturi de cei 400 de copii orfani sau cu situatie sociala dificila, vor mai fi prezente personalitati ale vietii culturale si politice, reprezentanti ai Prefecturii si Primariei Generale a Capitalei, cadre didactice, parinti si jurnalisti.

La finalul spectacolului dorim ca, sub “bradul de Craciun”, “Mosul” sa aduca si acestor copii daruri. Un gest care, in mod evident, va aduce lumina si caldura Sarbatorilor de iarna in sufletul lor, ei care, din nefericire, sunt lipsiti de confortul si afectiunea familiei.

Pentru orice informatii suplimentare va rog sa luati legatura cu Ionela Flood pe telefon 0044 07515 25 35 84 sau e-mail :ionela@talktalk.net

Alternativ , puteti contact pe Dl Mihai Chirea, Presedintele Fundatiei Heron, pe telefonul 0040 721 820 776 sau e-mail: heron_mike2005@yahoo.com
Sponsorizarile sau contributii individuale pot fi facute in contul
BCR , fil Balta Alba ,cod IBAN nr. RO 39 RNCB 0304000986110001.

Va rugam transmiteti acest text tuturor celor care ar putea fii interesati.

Cu multumiri,

Ionela Flood,

Presedinte
Societatea Romanca
Londra,
Marea Britanie
tel: 0044(0)2077368668,
mobil: 0044 075 15 25 35 84 .
E-mail: ionela@talktalk.net
www.romanca.co.uk

2007

We thank to you all that have contributed to the campaign that have made possible a smail on Christmas for the 400 children
from the Centres of Social Assistance “Saint Anne” and “Saint Nicholas”

Heron Foundation Team
*********************

“Snowflakes, a child’s smile’'-Fundrising campaign for children in need from Bucharest

Romanca Society in Great Britain together with Heron Foundation in Romania bring to your attention a project dedicated to the children in the Centres of Social Assistance “Saint Anne” and “Saint Nicholas” as well as other similar centres in Bucharest. This project will be carried out in this year before the Christmas Holidays.

Romanca Society, a non governmental and non-profit organization of the Romanians on Great Britain, was set up in June 2005 with the purpose to offer assistance and consultancy towards the Romanians’ social integration that live and work in the multicultural British society. Our objective is to keep alive the values, traditions, culture and Romanian language and to let people know about them.

Heron Foundation is a non-profit juridical person which has public utility according to the Governmental Ordinance no.26/2000, completed and modified through the Governmental Ordinance no.37/2003. Its main purpose is to carry out programs and promoting activities and development of the cultural values, the defending and conservation of the cultural patrimony, the support of the cultural phenomenon in every aspect. According to its objectives, Heron Foundation also organizes activities with social-cultural character in order to protect and develop the young talents.

In this context, in partnership with the Ministry of Internal Affairs and Administrative Reform, The Romanian society of Radio Television ,TVR2,under the name “Snowflakes, a child’s smile’ we will organize a cultural-social-educational event on December 22, 2007, from 11am. The host of this event will be The Cultural Centre of the Ministry of Internal Affairs and Administrative Reform.

This event will be carried out as a show done by the Children’s Choir “Symbol” of the Romanian Patriarchy, young talents from the Arts High Schools ‘George Enescu “ and “ Dinu Lipatti”, young actors, artistic bands of schools in the capital.

The show represents a gift for the 400 children who live in the centres of social assistance governed by the Ministry of Internal Affairs and Administrative Reform “Saint Anne” and “Saint Nicholas” as well as other places of social protection in the city. Students and parents, artists and politicians, diplomats and journalists will be present at the event.

According to the Christmas tradition, we would like to give these children presents, such as are sweets, stationery and other useful objects. This is an orthodox and human gesture that will bring the light and joy of the Christmas holidays to the children who can’t enjoy the comfort and affection of a family.

We would be honored if your company would consider sponsoring this event. This support will be announced to the participants to the event, in the media communications, press conferences, specification of the name and the logo on the prints (invites, posters).

For further information, please contact Ionela Flood on 0044 07515 25 35 84 or via email ionela@talktalk.net
Any private donation can be sent in the name of Romanca Society on the below address.

Alternatively , you can contact Mr. Mihai Chirea on mobile 0040 721 820 776 or e-mail: heron_mike2005@yahoo.com
Any sponsorship should be made in the account open at
BCR , Balta Alba branch ,cod IBAN nr. RO 39 RNCB 0304000986110001.

Regards,

Ionela Flood
Chairman

Romanca Society
SW6 5LF, Londra ,
tel: 0044(0)2077368668,
mobil: 0044 075 15 25 35 84.
E-mail: ionela@talktalk.net
Unity Trust Bank plc, cont Nr. 201 68 634“Fulgi de nea, zâmbet de copil “-Campanie pentru stringere de fonduri pentru copii din centrele de ocrotire din Bucuresti


Societatea Romanca din Marea Britanie in colaborare cu Fundatia Heron din Romania supun atentiei Dvs. un proiect dedicat copiilor aflati in Centrele de asistenta sociala “Sfânta Ana” şi “Sfântul Nicolae”, precum şi din alte aşezăminte de ocrotire din Bucuresti , proiect derulat in pragul Sarbatorilor de iarna 2007.
Societatea “Romanca”, organizatie non-guvernamentala si non-profit a romanilor din Marea Britanie, a luat nastere in iunie 2005 in scopul de a oferi asistenta si consultanta in vederea integrarii sociale a romanilor care traiesc si muncesc in societatea multiculturala britanica.
Obiectivul nostru consta in a pastra vii valorile , traditiile, cultura si limba romana si in a le face cunoscute in, Marea Britanie .
Fundaţia Heron este persoană juridică non-profit având utilitate publică în baza Ordonanţei Guvernului nr.26/2000, completată şi modificată prin Ordonanţa Guvernului nr.37/2003.
Scopul fundamental al cesteia îl reprezintă derularea unor programe şi actiuni de promovare şi dezvoltare a valorilor culturale, apărarea şi conservarea patrimoniului cultural, sprijinirea fenomenului cultural sub toate aspectele sale.
Potrivit obiectivelor sale statutare, Fundaţia Heron organizează şi acţiuni cu caracter cultural-social în vederea ocrotirii şi dezvoltării tinerelor talente, în general, a tinerei generaţii.
În acest context, în parteneriat cu Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, Societatea Română de Radiodifuziune, TVR2, sub genericul “Fulgi de nea, zâmbet de copil “ vom organiza o manifestare cultural-social-educativă în data de 22 decembrie a.c, începând cu ora 11.00. Gazda acestui eveniment va fi Centrul Cultural al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
Această manifestare se va desfaşura sub forma unui spectacol artistic susţinut de către Corul de copii “Symbol” al Patriarhiei Romane, tinere talente de la Licele de artă “George Enescu”, “Dinu Lipatti”, tineri actori, formaţii artistice formate din elevi ai unor şcoli generale din Capitală.
Spectacolul reprezintă un dar pentru 400 de copii internaţi în centrele de ocrotire socială patronate de către Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, “Sfânta Ana” şi “Sfântul Nicolae” precum şi din alte aşezăminte de ocrotire socială din Capitală.
La eveniment participă elevi şi părinţi, personalităţi din lumea cultural politică, diplomaţi şi jurnalişti.
Potrivit tradiţiei cu ocazia Sfintelor Sarbatori de Iarnă dorim să le oferim acestor copii cadouri, constând în dulciuri, rechizite şi alte obiecte folositoare.
Un gest creştinesc şi omenesc, care, în mod evident, va aduce lumina şi căldura Sărbătorilor de Iarnă şi în sufletul acestor copii, din nefericire, lipsiţi de confortul şi afecţiunea familiei.
Am fi onoraţi dacă aţi considera oportun să sprijiniţi acestă acţiune printr-un sprijin financiar asigurat de către Dvs. în calitate de sponsor. Printre sponsorii care au confirmat pina in prezent participarea la acest eveniment se numara: BCR, ASIBAN, Rostar SA, Transilvania General Import Export, Hotel Ibis International, etc.
Acest sprijin va fi făcut cunoscut opiniei publice, participanţior la manifestare, în comunicatele din mass-media, conferinţe de presă, specificarea numelui şi siglei bănci pe tipărituri (invitaţii, afişe).
Pentru orice informatii suplimentare va rog sa luati legatura cu Ionela Flood pe telefon 0044 07515 25 35 84 sau e-mail :ionela@talktalk.net
Alternativ , puteti contact pe Dl Mihai Chirea pe telefonul 0040 721 820 776 sau e-mail: heron_mike2005@yahoo.com
Sponsorizarile pot fi facute in contul
BCR , fil Balta Alba ,cod IBAN nr. RO 39 RNCB 0304000986110001.
Donatiile private(cec) pot fi trimise pe numele si adresa Societatii Romanca, Londra, Marea Britanie.

Cu multumiri,

Ionela Flood,

Presedinte
Societatea Romanca
tel: 0044(0)2077368668,
mobil: 0044 075 15 25 35 84 .
E-mail: ionela@talktalk.net
www.romanca.co.uk

2006

2005

2004

2003